VAŠKE!!! Šta sad?

Svako treće dete dolazi u kontakt sa vaškama koje se i najčešće javljaju i najlakše prenose među decom predškolskog i školskog uzrasta jer su, prirodom svojih svakodnevnih aktivnosti, u bliskom kontaktu jedni sa drugima.  

OSNOVNE INFORMACIJE O INGRUBARU
UPUTSTVO
FLAJER SA UPUTSTVOM