Čovek = energijaAutor Datum 20. aprila 2021.


Danas se sve češće govori o tome da je čovek u svojoj osnovi energija i da, osim fizičkog, imamo i svoja energetska tela.

Bez obzira na to koji medicinski metod koristimo, od velike važnosti za proces isceljenja, a time i izlečenja, je poznavanje pravog ljudskog bića i sveta oko nas.

Ako ne shvatimo našu pravu prirodu, u lečenju možemo imati samo delimične rezultate.

Comments are disabled.