Edukacija za patronažnu službu u Crnoj GoriAutor Datum 3. juna 2019.

S obzirom da, statistički, povrede koje dovode do akutnih rana najčešće nastaju u letnjem periodu, smatramo da je kraj maja bila idealna prilika da se predstavi koncept za tretiranje ove vrste rana od njihovog nastanka do izlečenja i na taj način edukuje patronažna služba o upotrebi najnovijih preparata na bazi oktenidina.

Ideja je realizovana 29. maja u Podgorici zajedno sa našim partnerom u Crnoj Gori.

Comments are disabled.