Higijena ruku – workshopAutor Datum 4. aprila 2017.


WHO (Svetska zdravstvena organizacija) proglasila je 5. maj svetskim danom higijene ruku koji Semmelweis fondacija, kao organizacija koja vodi brigu o zaštiti javnog zdravlja u Evropi, zdušno podržava i promoviše.

U susret 5. maju, danu higijene ruku, dali smo sebi u zadatak da podsetimo i same zdravstvene radnike koliko su važne čiste ruke u sprečavanju prenošenja infekcija. Zato smo odabrali da u nekoliko zdravstvenih ustanova napravimo radionice u kojima će osoblje imati priliku da proveri i obnovi svoje znanje o higijeni ruku.

Važnost ovakvih radionica je u podizanju svesti da se veoma jednostavnom prevencijom sprečava prenošenje i širenje infekcija, pa se time štite i pacijenti i samo osoblje. Ako prevedemo u cifre, milioni života godišnje mogu biti spašeni zahvaljujući čistim rukama.

Comments are disabled.