KOL simpozijum u BečuAutor Datum 28. maja 2018.


Intrahospitalne infekcije predstavljaju značajan problem javnog zdravlja koji je praktično nemoguće iskoreniti, zbog čega su permanentno na listi prioriteta Svetske zdravstvene organizacije (WHO) i predstavljaju nezaobilaznu temu značajnih skupova o javnom zdravlju.

Ovaj gorući problem bio je jedina tema trećeg po redu Key Opionion Leader simpozijuma u organizaciji firme Schülke&Mayr i Miofarm d.o.o. održanog u maju mesecu u Beču.

S obzriom da se intrahospitalne infekcije stiču u bolničkoj sredini tokom boravka pacijenta, akcenat je stavljen na maksimalnu preventivu kao jedini način suzbijanja ovog globalnog problema.

Razmena iskustava i informacija u ovoj oblasti je od neprocenjivog značaja za suočavanje sa ovim ozbiljnim izazovom. Key Opinion Leader simpozijum je bio pravo mesto i prava prilika da se učesnici upoznaju sa medicinskim sredstvima najnovije generacije kao i najsavremenijim protokolima koji se primenjuju u ovoj oblasti zaštite zdravlja.

Akcenat je, pre svega, bio stavljen na preoperativnu negu i higijenu pacijenata preparatima na bazi oktenidina, s obzirom da su oni najrizičnija kategorija u lancu intrahospitalnih infekcija.

 

Comments are disabled.