Kontinuirana edukacija za farmaceuteAutor Datum 25. oktobra 2016.


kontinuirana-edukacija-za-farmaceute

Miofarmov fokus u 2015. i 2016. godini godini su farmaceuti i farmaceutski tehničari, tj. njihovo što bolje upoznavanje sa jedinstvenim svojstvima oktenidin-baziranih preparata. S obzirom da se svi izdaju bez recepta, smatramo da je opsežno poznavanje njihove primene neophodno farmaceutima kako bi pacijentima svih kategorija i strarosnih grupa pomogli u rešavanju manjih, svakodnevnih problema.

Zato smo, u saradnji sa Srpskim apotekarskim društvom, pomogli akreditovanje dva programa kontinuirane edukacije – online kurs i seminare.

Online kurs je trajao od 28. maja 2015. do 28. maja 2016. godine.

Seminari su održani u 8 gradova Srbije.

Odziv je bio izuzetan. Više od 3000 farmaceuta i farmaceutskih tehničara pokazalo je interesovanje za naše programe edukacije i ocenilo ih najvišim ocenama.

Comments are disabled.