octenisan® md gel za nos

Octenisan® md gel za nos je hidrogel za vlaženje i dekontaminaciju predvorja nosa mehaničkim čišćenjem i služi kao dodatna terapija lečenja rana kod lezija nosnog epitela.

Uputstvo za upotrebu, molimo pažljivo pročitati!

Sastavni delovi:
Prečišćena voda, propilenglikol, hidroksietilceluloza, oktenidin HCL.

Oblast primene
Hidrofilne osobine Octenisan® md gel-a za nos obezbeđuju efikasno vlaženje predvorja nosa. Efekti vlaženja hidrogela pospešuju održavanje fiziološke flore i time sprečavaju naseljavanje bakterija. Pored toga, uspostavljanje fiziološke funkcije zaštite i čišćenja doprinose efikasnoj dekontaminaciji od multirezistentnih patogena. Lezije nazalnog epitela, koje hidrogel takođe vlaži, na taj način mogu optimalno da se izleče, jer se u procesu lečenja ćelije epitela moraju deliti i migrirati, što se najbolje postiže u vlažnoj sredini.

Doziranje i način primene
Ukoliko nije drugačije prepisano, primeniti Octenisan® md gel za nos do dva puta dnevno, po potrebi. Octenisan® md gel za nos je isključivo namenjen za primenu u predvorju nosa. Naneti gel, na primer pomoću vate na štapiću, u dovoljnoj količini u prednji deo nosa (predvorje nosa), tako da površina bude potpuno navlažena. Uvedite Octenisan® md gel za nos u nozdrvu / svaku nozdrvu, zatvorite nos pritikom nozdrva sa spoljašnje strane, zatim masirajte između palca i kažiprsta. Na taj način se gel ravnomerno nanosi. Po potrebi nos bi trebalo da se pre toga temeljno očisti vlažnim štapićem sa vatom. Suvišna količina gela se skida vlažnim štapićem sa vatom. Treba paziti na to da ostane vlažan film. Izbegavati direktni kontakt sa otvorom tube, radi sprečavanja širenja mikroba.

Ograničenja za primenu
Nije pogodno za decu ispod 1 godine starosti.

Kontraindikacije
Kod poznatih alergija ili kod sumnje na alergiju na jedan od sastojaka (propilenglikol, hidroksietilceluloza, oktenidin HCl) Octenisan® md gel za nos se ne sme koristiti. U slučaju sumnje treba da se obratite lekaru.

Neželjena dejstva
Kod Octenisan® md gela za nos do sada nisu primećena neželjena dejstva.

Interakcije
Ne koristiti u kombinaciji sa sapunima, mastima, uljima, enzimima i sl., jer to može
da utiče na dejstvo gela. Ne koristiti u kombinaciji sa PVP jodom, jer to može da dovede do promene boje i ograničenja antiseptičkog dejstva PVP joda.

Upozorenja i mere opreza
Ne koristiti Octenisan® md gel za nos bez lekarskog nadzora duže od 2 nedelje bez prekida. Radi sprečavanja mogućih oštećenja tkiva, Octenisan® md gel za nos se ne sme koristiti na hrskavici, u oku i uhu i ne sme se previše duboko uvlačiti u nos!
Ne koristiti kao infuziju ili injekciju! Ne gutati! Koristiti samo neoštećena pakovanja.

Način skladištenja i rok trajanja
Čuvati pri temperaturi od -5° do 25°C i zaštititi od direktne sunčeve svetlosti. Rok upotrebe ovog pakovanja odštampan je na kutiji. Može se koristiti do 6 meseci nakon otvaranja. Kada se koristi kao terapija za dekontaminaciju od multirezistentnih patogena, tuba se mora baciti po završetku terapije. Nakon svake upotrebe tubu dobro zatvoriti.

Čuvati van domašaja dece!

Odlaganje:
Prazna pakovanja mogu se baciti u redovan kućni otpad.

Za više informacija:
https://www.schuelke.com/intl-en/products/octenisan-md-nasal-gel.php

Proizvođač:
MCP International S.A.26
Boulevard Royal
Luxemburg

Distribucija:
Schülke & Mayr GmbH * D-22840 Norderstedt
Tel. + 49 40 / 521 00-0
Schülke & Mayr Ges.m.b.H. * A-1070 Beč
Tel. + 43 1 523 25 01
www.schuelke.com
Proizvedeno u Nemačkoj

Nosilac upisa medicinskog sredstva u Registar MS:
Miofarm eksport import d.o.o.
Stevana Musića 17, RS 21000 Novi Sad
Tel: 00 381 21 63 50 337, Fax: 00 381 21 63 50 288