Na današnji dan – PRVI ANTISEPTIKAutor Datum 17. juna 2019.


17. juna 1867. godine britanski hirurg i pionir asepse i antisepse, dr Džozef Lister, prvi put je u istoriji hirurgije upotrebio antiseptik prilikom operacije pacijenta, svoje sestre Izabele.

Iste godine dr Lister je objavio rad pod nazivom Prinicipi antisepse u hirurškoj praksi što je pokrenulo velike promene u dotadašnjim metodama u hirurgiji i dovelo do značajnog povećanja broja oporavljenih i preživelih nakon teških i komplikovanih hirurških zahvata.

Život bez antiseptika danas je nezamisliv.

Comments are disabled.