O NAMA

MIOFARM – ISTORIJA

MIOFARM EKSPORT-IMPORT D.O.O. je privatna spoljnotrgovinska kompanija koja se od samog početka svog postojanja 1992. godine bavi isključivo zastupanjem stranih kompanija na tržištu Republike Srbije i regiona. Saradnja sa nemačkom firmom SCHÜLKE&MAYR GmbH u oblasti prevencije infekcija u zdravstvenim ustanovama ušla je u svoj treću deceniju, što nas čini veoma ponosnim.

Osnivač firme je prof. Mila Ignjatov Radovanović koja je svoje bogato, dragoceno iskustvo u spoljnoj trgovini radeći za jednu od najelitnijih firmi bivše Jugoslavije, usmerila na stvaranje savremene kompanije koja će na domaćem tržištu u narednim godinama postati dostojan, ravnopravan partner elitnim svetskim kompanijama u oblasti humane i veterinarske medicine (Hoffmann–La Roche, Alpharma, DSM) i prehrambene industrije (Givaudan, DSM).

Proširenjem tima, dolaskom eksperata iz oblasti medicine i potpisivanjem ugovora o zastupstvu sa nemačkom kompanijom Schülke & Mayr GmbH, pionirom savremene dezinfekcije, delatnost firme okreće se sve više u pravcu humane medicine. Formira se naučno-istraživački tim koji prepoznaje značaj i pridaje suštinsku važnost prevenciji intrahospitalnih infekcija i bezbednosti u radu zdravstvenih ustanova za dobrobit i pacijenata i osoblja. Naš rad ima za cilj prvenstveno istraživanje i edukaciju u oblasti zdravstvene zaštite kako na polju tretmana kože, sluznica i rana, tako i na polju personalne higijene pacijenata i zdravstvenog osoblja, kao i higijene i dezinfekcije instrumenata, medicinske opreme i površina.

 

Zahvaljujući takvom pristupu, brojnim projektima i kliničkim studijama, rađenim u saradnji i uz podršku relevantnih institucija u našoj zemlji, kompanija je stekla izuzetan ugled ne samo kod svog stranog partnera, nego i na visoko kotiranim međunarodnim skupovima na kojima se predstavlja, kao i u renomiranim naučnim časopisima koji sa zadovoljstvom prihvataju objavljivanje studija i radova našeg naučno-istraživačkog tima.

O NAMA

MIOFARM – ULOGA

Naša uloga kao zastupnika je da nudimo rešenja stranih kompanija u formi usaglašenog proizvodnog protfolija u brojnim oblastima primene, što omogućava optimalne pripreme za raznovrsne izazove na tržištu koje se neprestano menja.

O NAMA

MIOFARM – MISIJA

Svesni naučnih činjenica da ulazimo u doba kada je dosadašnje trendove u lečenju potrebno zameniti drugačijim, sveobuhvatnijim pristupom, moramo da budemo korak ispred svog vremena kako bismo umesto lečenja sprečavali uzroke. Naš tim je deo velike porodice čija misija je rešavanje značajnog globalnog problema.

O NAMA

MIOFARM – VIZIJA

Primenom visokih higijenskih standarda u svetu,  punom rizika koji se menja brže nego ikada ranije, želimo da doprinesemo očuvanju zdravlja na nivou celokupnog čovečanstva.