#ostanizdrav – Higijena ruku u školi i vrtićuAutor Datum 4. decembra 2020.


Važno je i da:

– koristite sertifikovane preparate koji zadovoljavaju EN standarde kvaliteta – sadrže medicinski alkohol kao i sredstva za negu kože

– podesite zidne dozere na visinu lako dostupnu deci

– ne koristiti boce sa raspršivačem kako bi se izbeglo udisanje preparata i kontakt sa očima

odrasla osoba mora da bude prisutna i nadgleda

Znajte da:

– česta upotreba vode i sapuna oštećuje kožu

ne smete koristiti dezinficijense za površine kao dezinficijense za ruke

– kozmetički proizvodi nisu dovoljno efikasni

Comments are disabled.