Prevencija intrahospitalnih infekcija – hotel Hyatt, BeogradAutor Datum 28. aprila 2017.


„Prevencija intrahospitalnih infekcija“ bila je tema koja je 26. aprila u hotelu Hyatt u Beogradu okupila 50 najkompetentnijih profesionalaca iz zdravstvenih centara i zavoda za zaštitu zdravlja u Srbiji.

U zajedničkoj organizaciji firme Miofarm i Gradskog zavoda za javno zdravlje Beograd, organizovano je predavanje na ovu uvek aktuelnu temu. Predavanja je održao g. Wolfgang Merkens, stručnjak za ovu oblast iz nemačke firme Schülke&Mayr GmbH, koja je 125 godina posvećena proizvodnji preparata za higijenu i dezinfekciju i njihovom neprestanom unapređivanju.

Predavanja su razjasnila dileme sa kojima se zdravstveni radnici susreću u praksi, a naročito važnost upotrebe kvalitetnih, odgovarajućih i zdravstveno bezbednih preparata, što je jednako važno kako za pacijente tako i za osoblje jer, po rečima g. Merkensa, „Svaki pacijent ima pravo da dobije tretman medicinskim sredstvima na nivou kvaliteta koje je odredio i odobrio proizvođač, dok osoblje ima pravo da obavlja svoj posao u skladu sa propisima o bezbednosti na radu.“

Nakon predavanja predstavljen je i preparat najnovije generacije za dezinfekciju instrumenata koga odlikuje vrhunski nivo dezinfekcije, jednostavna upotreba i zdravstvena bezbednost za osoblje koje ga koristi.

Comments are disabled.