Psihologija i greške u prevenciji infekcijaAutor Datum 17. oktobra 2018.


Saradnja sa našim dugogodišnjim partnerom u projektu „Inovatvne ordinacije“, specijalističkom ortodontskom ordinacijom „ORTIS“, rezultirala je još jednom u nizu prezentacija u okrviru kontinuirane edukacije o prevenciji infekcija.

Interaktivna prezentacija pod nazivom „Psihologija i greške u prevenciji infekcija“, koju je vodila dr Marija Radovanović, obuhvatila najkritičnije, a samim tim i najznačajnije oblasti u prevenciji infekcija, a osmišljena je sa idejom da, putem postavljenih pitanja, učesnici sami izvedu zaključke o najčešćim greškama koje se prave i razlozima zbog kojih njih tokom procesa rada dolazi.

Interesantno osmišljena i uspešno realizovana, ova prezentacija je bila još jedan, verujemo uspešan korak u podizanju svesti o izuzetnom značaju prevencije u sprečavanju unakrsnih infekcija.

Comments are disabled.