Reproduktivno zdravlje – predavanjaAutor Datum 31. oktobra 2019.


Miofarm i Poliklinika Novakov i sar. u okviru projekta „Inovativne ordinacije“ osmislili su predavanja na temu „Reproduktivno zdravlje i seksualno prenosive bolesti – prevencija, dijagnoza i terapija“.

Tema je uvek „vruća“ kada su u pitanju mladi i zato su predavanja namenjena adolescentima novosadskih univerziteta i fakulteta.

Predavači su renomirani novosadski ginekolog i urolog koji su sebi dali u zadatak da studente vrlo detaljno upute u temu, posebno kada je reč o prevenciji i terapiji.

Na predavanju se takođe prezentuje aplikacija  octensiept®-a kao metode prvog izbora terapije u indikovanim slučajevima.

Ostavite odgovor