Srbija u timu za prevenciju infekcijaAutor Datum 8. aprila 2022.


Srbija je deo međunarodnog naučno-istraživačkog tima koji svojim projektima, studijama i aktivnostima u oblasti prevencije infekcija pokrivaju brojnu populaciju u zemljama centralne i jugoistočne Evrope, Rusije i bivših sovjetskih republika, kao i zemlje Bliskog istoka.

Comments are disabled.