Stručni sastanak OUS, ViminacijumAutor Datum 25. maja 2017.


U ambijentu antičkog Rima, 20. maja Ortodontsko udruženje Srbije održalo je svoj stručni skup. Održano je šest zanimljivih i, pre svega, edukativnih predavanja – od analize skeletnog materijala starih Rimljana, što je svakako bilo u skladu sa ambijentom, do najsavremenijih tehnika i primera iz ortodontske prakse.

Na poziv Udruženja, jedno od predavanja održala je i dr Marija Radovanović na temu „Sigurnost i bezbednost rada je u / na vašim rukama“. Predavanje ističe važnosti higijene ruku kao preduslov i jedan od najznačajnijih koraka u prevenciji širenja unakrsnih infekcija u ordinacijama.

 

 

Naravno, nije izostao ni naš izložbeni štand. S obzirom da su, kako smo saznali od ljubaznih domaćina, stari Rimljani izuzetno vodili računa o higijeni i zdravlju, ovo je bilo pravo mesto za predstavljanje savremenih, visokokvalitetnih sredstva za dezinfekciju neophodnih ortodontskim i stomatološkim ordinacijama.

    

 

Comments are disabled.