SZO savet: Kada i kako koristiti masku?Autor Datum 6. aprila 2020.


Na ovom linku možete pogledati detaljno uputstvo Svetske zdravstvene organizacije (World Health Organization) o upotrebi maske:

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/when-and-how-to-use-masks

 

Comments are disabled.